بر‌چسب: آسفالت

آسفالت
انواع آسفالتclose

آسفالت انواع گوناگونی دارد که در ادامه فهرست آن‌ها را مشاهده می‌کنید:فهرستآسفالت گرمآسفالت حفاظتیآسفالت سردآسفالت گرمآسفالت گرم به آن دسته از آسفالت‌هایی می‌گویند که در آن‌ها قیر و مصالح سنگی گرم به کار رفته است و به همان شکل گرماگرم