بر‌چسب: آموزش لکه گیری ایزوگام

لکه گیری ایزوگام
لکه گیری ایزوگامclose

لکه گیری ایزوگام لکه گیری ایزوگام یکی از مهم ترین مراحل نصب ایزوگام است که در عمر و کیفیت ایزوگام تاثیر بسیاری دارد. جهت لکه گیری ایزوگام پشت‌بام نصاب می بایست با دقت تمام روزنه ها و ترک های سطح ایزوگام