بر‌چسب: ایزوگام تقلبی

ایزوگام های نامرغوب
چگونگی ورود ایزوگام های نامرغوب به بازار فروشclose

چگونگی ورود ایزوگام‌های نامرغوب به بازار فروش ایزوگام‌های نامرغوب : با پیدایش انواع گوناگونی از عایق های رطوبتی همچون ایزوگام و سهولت به کارگیری آن نسبت به روش های سنتی و قدیمی مثل قیر گونی و کاهگل و ‌‌‌.. مالکان