بر‌چسب: ایزوگام های پلیمری و ایزوگام های دمیده

ایزوگام های پلیمری و ایزوگام های دمیده
ایزوگام های پلیمری و ایزوگام های دمیدهclose

ایزوگام‌های پلیمری و ایزوگام‌های دمیده چه تفاوتی دارند؟ دو نوع مختلف ایزوگام‌های پلیمری و ایزوگام‌های دمیده در بازار موجود می‌باشد. اکنون میخواهیم تفاوت این دو نوع ایزوگام را بررسی کنیم. ایزوگام پلیمری چیست؟ این نوع ایزوگام از قیر خالص 60-70 ساخته