بر‌چسب: روش ایزولاسیون در مرغداری

عایق کاری مرغداری ها
عایق کاری مرغداری هاclose

ضرورت عایق کاری مرغداری ها عایق کاری مرغداری ها : از اقدامات ضروری بعد از احداث ساختمان مرغداری ،عایق کاری حرارتی و رطوبتی سالن به وسیله ایزوگام ،قیر گونی و ایزوگام پشم  شیشه (ایزوران ) صورت می گیرد.با عایق کاری