بر‌چسب: عایق کاری استخر

نحوه عایق کاری استخر
نحوه عایق کاری استخرclose

نحوه عایق‌کاری استخر عایق‌کاری استخر تابع عوامل گوناگون  و تاثیر گذاری است .در این راستا ،زیر سازی استخر برای عایق‌کاری اهمیت چشمگیری دارد .اصولی ترین روش در جهت ساخت استخر آرماتوربندی و بتن ریزی می‌باشد .از مزیت های اجرای این