بر‌چسب: قیر گونی در تهران

قیر گونی
قیر گونی چیست و چه مزایا و معایبی داردclose

قیر گونی یکی از مرسوم ترین روش های عایق کردن در کشورمان استفاده از عایق قیر گونی است و اصلی ترین دلیل آن نیز در دسترس بودن این مواد و ارزان بودن آن در مقایسه با قیمت ایزوگام است .