بر‌چسب: معایب ایزوگام ماسه ای

ایزوگام ماسه ای
ایزوگام ماسه ای با روکش شنclose

ایزوگام ماسه ای با روکش شن ایزوگام ماسه ای : همان ایزوگام ساده  و معمولی است که به اینکه روکش آن از فویل باشد از شن های رنگی در آن استفاده می‌شود و کیقیت آن بستگی به مصرف قیر و مشتقات