بر‌چسب: مقایسه ی قیر گونی و ایزوگام

قیر گونی بهتر است یا ایزوگام
قیر گونی بهتر است یا ایزوگامclose

قیر گونی بهتر است یا ایزوگام قیر گونی بهتر است یا ایزوگام : طی سالیان متمادی با وجود پیشرفت های چشم گیری که در صنایع گوناگون به ویژه صنعت عایق‌کاری نمایان شده است ، با این حال ،هنوز هم اقشار