بر‌چسب: میزان مصرف ایزوگام

میزان مصرف ایزوگام
چگونگی محاسبه ی میزان مصرف ایزوگامclose

چگونه میزان مصرفی ایزوگام را محاسبه نماییم؟ برای محاسبه دقیق میزان مصرف ایزوگام برای عایق بندی بام باید متراژ تمام بنای ساختمان را در عدد ۱۰۲ ضرب کنیم. مثلا اگر متراژ بنای ساختمان مورد نظر ما ۱۰۰ متر باشد میزان ایزوگامی