بر‌چسب: هزینه بازسازی ایزوگام پشت بام

تعویض ایزوگام
تعویض ایزوگامclose

تعویض ایزوگام برای عایق کاری سقف ساختمان از ایزوگام استفاده می شود و با استفاده از این کار از آسیب هایی که رطوبت می تواند به ساختمان وارد کند جلوگیری می شود . همان طور که می دانید ایزوگام سقف