بر‌چسب: پرایمر

پرایمر ایزوگام
پرایمر ایزوگام چیست ؟close

پرایمر ایزوگام پرایمر ایزوگام به ماده ای گفته می شود که از آن برای زیرسازی جهت نصب ایزوگام استفاده می شود و هدف از استفاده از آن بالاتر بردن کیفیت عایق‌کاری می‌باشد . پرایمر ایزوگاماز ترکیب قیر و پودر های