بر‌چسب: کاهش آلاینده ها در فرایند تولید ایزوگام

شرکت های تولیدی ایزوگام
تقطیر فیلتراسیون پسماند گازی کارخانجات ایزوگامclose

سامانه ی تقطیر فیلتراسیون پسماند گازی شرکت های تولیدی ایزوگام آقای هادی فدایی فرماندار محترم قطب عایق ایران (دلیجان ) طی بیانیه ای اظهار داشتند که :در دلیجان سال هاست در مورد کاهش آلایندگی شرکت های تولیدی ایزوگام تحقیق و