بر‌چسب: کاهش هزینه عایق کاری مرغداری

عایق کاری مرغداری ها
عایق کاری مرغداری هاclose

ضرورت عایق‌کاری مرغداری ها عایق‌کاری مرغداری ها : از اقدامات ضروری بعد از احداث ساختمان مرغداری ،عایق‌کاری حرارتی و رطوبتی سالن به وسیله ایزوگام ،قیر گونی و ایزوگام پشم  شیشه (ایزوران ) صورت می گیرد.با عایق‌کاری اصولی در این صنعت