بر‌چسب: ایزوگام نامرغوب

ایزوگام های نامرغوب
چگونگی ورود ایزوگام های نامرغوب به بازار فروشclose

چگونگی ورود ایزوگام های نامرغوب به بازار فروش ایزوگام های نامرغوب : با پیدایش انواع گوناگونی از عایق های رطوبتی همچون ایزوگام و سهولت به کارگیری آن نسبت به روش های سنتی و قدیمی مثل قیر گونی و کاهگل و

ایزوگام نامرغوب در فصل پاییز
ایزوگام نامرغوب در فصل پاییزclose

ایزوگام نامرغوب در فصل پاییز ایزوگام نامرغوب در فصل پاییز : با فرار رسیدن فصل پاییز رئیس اتحادیه ی عایق های رطوبتی ساختمان شیراز هشدار داد که ایزوگام های نامرغوبی که در سطح شهر هستند ، باید جمع آوری شوند.