بر‌چسب: سینا بام

ایزوگام سینا بام
ایزوگام سینا بامclose

شرکت ایران ایزوگام جهت راهنمایی متقاضیان عایق‌های رطوبتی ،طی مقالاتی معروف ترین ایزوگام‌های دلیجان را از نظر سطح کیفیت و کارایی معرفی کرده است.در ناحیه‌ی قطب صنعتی بو علی دلیجان ،عایق رطوبتی سینا بام از مهم ترین و با کیفیت