بر‌چسب: قیر گونی

نحوه عایق کاری استخر
نحوه عایق کاری استخرclose

نحوه عایق کاری استخر عایق کاری استخر تابع عوامل گوناگون  و تاثیر گذاری است .در این راستا ،زیر سازی استخر برای عایق کاری اهمیت چشمگیری دارد .اصولی ترین روش در جهت ساخت استخر آرماتوربندی و بتن ریزی می باشد .از

قیر گونی
قیر گونی چیست و چه مزایا و معایبی داردclose

قیر گونی یکی از مرسوم ترین روش های عایق کردن در کشورمان استفاده از عایق قیر گونی است و اصلی ترین دلیل آن نیز در دسترس بودن این مواد و ارزان بودن آن در مقایسه با قیمت ایزوگام است .