بر‌چسب: نگهداری ایزوگام

شرایط نگهداری ایزوگام
شرایط نگهداری ایزوگام بعد از تولیدclose

همان طور که می‌دانید قیمت ایزوگام تولیدی بالاست و نحوه نگهداری آن  بسیار حائز اهمیت است.عایق رطوبتی بعد از تولید،تا زمان فروش و اجرا توسط اکیپ نصاب ایزوگام ،باید در انبارهایی با فضای خشک و خنک و سرپوشیده و با