بر‌چسب: عایق کاری

عایق کردن پل ها
دلایل عایق کردن پل‌هاclose

دلایل عایق کردن پل‌ها پل‌ها از مهمترین سازه ها در شهرهای بزرگ هستند که کلید ارتباطی حمل و نقل زمینی محسوب می شوند.در دوران هخامنشین پلی بین دجله و فرات که بین النهرین نام دارد، وجود داشت که تمدن و

صرفه جویی در انرژی
صرفه جویی در انرژیclose

صرفه جویی در انرژی استفاده کردن از عایق های ساختمانی از سال ها پیش است که به عنوان یکی از مهم ترین اجزای ساخت ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و با ایزوگام کردن منزلتان نه اقدامی در جهت صرفه جویی