بر‌چسب: عایق کاری

عایق کردن پل ها
دلایل عایق کردن پل‌هاclose

پل‌ها از مهمترین سازه‌ها در شهرهای بزرگ هستند که کلید ارتباطی حمل و نقل زمینی محسوب می‌شوند.در دوران هخامنشین پلی بین دجله و فرات که بین النهرین نام دارد، وجود داشت که تمدن و فرهنگ ایرانیان را نشان می‌دهد. طراحی

صرفه جویی در انرژی
صرفه جویی در انرژیclose

استفاده کردن از عایق‌های ساختمانی از سال‌ها پیش است که به عنوان یکی از مهم ترین اجزای ساخت ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با ایزوگام کردن منزلتان نه اقدامی در جهت صرفه جویی در انرژی می‌کنید بلکه پول پس انداز